Handelsbetingelser

1. HVEM INDGÅR DU AFTALE MED

1.1. Når du foretager en reservation af parkering via parkandfly.dk indgår du en aftale med Parkandfly.dk CVR (36123265 Hebsoe Rengøring, Løjtegårdsvej 125, 2770 Kastrup) vedrørende parkering af din bil. Din reservation er underlagt disse handelsbetingelser.

1.2. Parkandfly.dk kan kontaktes på info@parkandfly.dk og telefon nr: 7199 0071.

1.3. Har du spørgsmål eller andre henvendelser, herunder klager over ydelsen, kan de derfor alene rettes mod den pågældende virksomhed.

2. ONLINERESERVATION

2.1. Du kan reservere en afhentning online på Parkandfly’s hjemmeside. Du kan kun reservere én afhentning ad gangen i én sammenhængende parkerings-periode.

3. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

3.1. Priserne er i danske kroner inkl. moms og andre afgifter. De til enhver tid gældende priser fremgår af Parkandfly.dk’s hjemmeside.

3.2. Prisen, som du skal betale for din reservation, afhænger af den valgte parkeringsperiode samt antallet af dage, som parkeringen reserveres. Og betalingen bliver trukket med det samme.

3.3. Du kan betale for din parkering med følgende betalingsmidler: Dankort, Visakort, Mastercard, Maestro, American Express og MobilePay.

3.4. I forbindelse med at betalingstransaktionen gennemføres, vil dine betalingsoplysninger blive gemt, indtil de enkelte betalingstransaktioner er gået igennem. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos Parkandfly.dk’s valgte PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner. Oplysningerne opbevares derfor i et sikkert PCI-certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder, indtil betalingstransaktionerne er gennemført.

3.5 Hvis du beder om afhentning af din bil inden parkeringsperiodens udløb, uanset årsag, refunderes du ikke for den periode, hvor Parkandfly har opbevaret din bil.

3.6 Parkandfly.dk tager forbehold for trykfejl, herunder fejl i priser, prisændringer og tekniske opdateringer.

4. PARKERING
4.1. Når du skal ud og flyve, bedes du aflevere din bil til en medarbejder fra Parkandfly, som ved første givne øjeblik viser billedlegitimation. Vores medarbejder vil vente på dig i ankomst eller afleveringsområdet i Københavns Lufthavn til aftalt tid. Vi vil stå parat til at overtage din bil til parkering hos os. Vi tager billeder af bilen ved modtagelse. Vi opbevarer ikke bil og nøgler samme sted.

4.2. Aflevering af nøglen til Parkandfly.dk anses som din accept af, at parkeringen påbegyndes, uanset om fortrydelsesfristen er udløbet.

4.3. Når du får din bil tilbage, bliver bilen afleveret til dig i P8 og vi giver besked om, hvor bilen holder og vi venter på dig. Vi har i forbindelse med aflevering taget billeder af bilen igen. Samtidig vil vi bede dig om at kvittere for modtagelse af bilnøglen. Du har pligt til at undersøge bilens stand, inden du forlader lufthavnsområdet.

4.4 I tilfælde af skader, som følger af Parkandfly.dk’s håndtering af bilen, skal du straks reklamere over for Parkandfly.dk ved at kontakte vores kundeservice på info@parkandfly.dk.

4.5 Ved parkering hos Parkandfly.dk skal man være indstillet på at aflevere ens bilnøgle da ens bil efter aflevering køres fra Københavns Lufthavn til et af Parkandfly’s parkeringsanlæg.

4.6 Parkandfly.dk’s parkeringsanlæg er placeret i en afstand mellem 1 – 5 km fra vores kontoradresse.

4.7 Parkandfly justerer forsædet og spejle i bilen for at kunne køre forsvarligt i forbindelse med kørsel fra Københavns Lufthavn til/fra Parkandfly.dk’s parkeringsanlæg. Såfremt der transporteres flere biler væk samtidig, kan du i visse tilfælde opleve, at der kan sidde flere af vores medarbejdere i din bil på vej tilbage fra parkeringsanlæg.

4.8 Du kan tillige opleve, at din bil af kapacitets- og/eller logistikmæssige årsager omplaceres fra et parkeringsanlæg til et andet parkeringsanlæg, mens din bil er parkeret hos Parkandfly.dk men aldrig over 5 km´s afstand.

5. FORTRYDELSESRET (gælder kun forbrugere)

5.1. Når du reserverer din parkering online, har du ret til at fortryde din reservation uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået. Udløber fristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag. Ved din accept af disse vilkår giver du dit udtrykkelige samtykke til og anerkender, at fortrydelsesretten ophører, når parkerings- og transportydelserne er fuldt udført.

5.2. For at udøve fortrydelsesretten skal du sende blanketten, ´Fortrydelsesretten´, som er udleveret med ordrebekræftelsen, hvor du skriver, at du fortryder din reservation på e-mail.

5.3. Følger af fortrydelse. Hvis du har fortrudt din reservation, refunderer Parkandfly.dk alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Parkandfly.dk har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Parkandfly.dk gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

6. REKLAMATION
6.1. Enhver reklamation over parkeringen skal rettes direkte til Parkandfly.dk. 6.2. Reklamation over mangler ved parkeringen skal ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget eller burde have opdaget manglen, dog senest 2-3 dage efter endt parkering.

7. ANSVAR
7.1. Nedenstående ansvarsbestemmelser gælder ikke, hvis andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

7.2 Al parkering i Parkandfly’s parkeringsanlæg er på vores ansvar.

7.3. Parkandfly.dk påtager sig ansvar i forbindelse med ulykker, tyveri, skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen, når din bil er i Parkandfly.dk’s besiddelse.

8. FORCE MAJEURE
8.1. Parkandfly.dk er ikke ansvarlig for uforudsete forhold, som Parkandfly.dk ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset til, krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout (herunder blandt personalet i Københavns Lufthavn), lukning af lufthavnen eller af lufthavnens bagagehåndtering og/eller naturkatastrofer, bortfalder din reservation automatisk for de pågældende dage.

8.2. Hvis du på baggrund af ovenstående ikke kan afhente din bil inden for den reserverede periode, refunderes evt. ekstra betalt parkering som følge heraf. 8.3. Parkandfly.dk kan i øvrigt ikke holdes ansvarlig i tilfælde af force majeure.

9. PERSONDATA
9.1 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR/per-sondataloven.

10. KLAGEADGANG
10.1. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Parkandfly.dk hvis du har klager over den parkering, som du har købt hos Parkandfly.dk. Du kan finde kontaktoplysningerne på din ordrebekræftelse.

10.2. Kan du ikke nå til enighed med Parkandfly.dk kan du, som forbruger, indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis du opfylder betingelserne herfor, se mere på www.forbrug.dk og http://www.kfst.dk/for-brugerforhold/klageforhold/center-for-klageloesning/.

10.3 Hvis der ikke kan nås en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, kan du klage til Forbrugerklagenævnet.

11. LOVVALG OG VÆRNETING
11.1. Enhver aftale indgået mellem dig og Parkandfly.dk er underlagt disse handelsbetingelser som udspringer af dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.​

Skriv til os

Du er mere end velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål. Vi har døgnåbent og bestræber os på at svare hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Sådan foregår parkeringsanlæg i nærheden af Københavns lufthavn

Afhentning af bil

Vi kommer ud og henter din bil i bunden af Kastruplundgade 69 som er 300 meter fra københavns lufthavn og afleverer bilen igen ved hjemkomst ved samme adresse

Billede bliver taget

​Vi tager et billede af dig og din bils nummerplade for genkendelse

Udlevering af bil

​Når du kommer hjem fra din rejse, ringer du til os, hvorefter vi kommer ud til Kastruplundgade 69 som er 300 meter fra københavns lufthavn, så du kan komme hjem fra lufthavnen.

Find vej

Park and Fly

Vi tilbyder parkeringsanlæg i nærheden af Københavns lufthavn, der er nemt, hurtigt og sikkert. Vi parkerer din bil for dig, og vi bringer den til dig igen, når du kommer hjem.

Kontaktoplysninger​

CVR: 36123265